«Αντίσταση των [ιθαγενικών] λαών, ως μόνη επιλογή ζωής ενάντια στην καπιταλιστική λεηλασία»

Oμιλία του Raúl Zibechi (13 Νοέμβρη 2023 με θέμα «Αντίσταση των [ιθαγενικών] λαών, ως μόνη επιλογή ζωής ενάντια στην καπιταλιστική λεηλασία», στο «Σπίτι των Λαών», στην Πόλη του Μεξικού.

Δείτε το βίντεο (στα ισπανικά):

https://www.facebook.com/OtomiyRebeldia/videos/resistencia-de-los-pueblos-como-la-%C3%BAnica-opci%C3%B3n-de-vida-contra-el-despojo-capita/645149554195984