ΤΟΠΙΚΕΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Σημείωση: O Πανελλαδικός Συντονισμός για το ταξίδι των ζαπατίστας αυτοδιαλύθηκε την άνοιξη του 2022. Αυτή η σελίδα διατηρείται για λόγους αρχειακούς. Οι διευθύνσεις e-mail των τοπικών συνελεύσεων συντονισμού δεν ισχύουν.

Παναττικός Συντονισμός

Συλλογικότητες που συμμετέχουν | Δημοσιεύσεις

Παγκρήτιος Συντονισμός

Συλλογικότητες που συμμετέχουν | e-mail | Δημοσιεύσεις

Συντονιστικό Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Συλλογικότητες που συμμετέχουν | e-mail | Δημοσιεύσεις

Συντονιστικό βορειοανατολικού Αιγαίου

Συλλογικότητες που συμμετέχουν | e-mail | Δημοσιεύσεις

Συντονιστικό Δυτικής Ελλάδας

Συλλογικότητες που συμμετέχουν | e-mail | Δημοσιεύσεις

Συντονιστικό Θεσσαλίας

Συλλογικότητες που συμμετέχουν | e-mail:  | Δημοσιεύσεις

Συντονιστικό Θεσσαλονίκης-Χαλκιδικής

Συλλογικότητες που συμμετέχουν | e-mail | Δημοσιεύσεις

Συντονιστικό Πελοποννήσου

Συλλογικότητες που συμμετέχουν | e-mail | Δημοσιεύσεις