ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σημείωση: O Πανελλαδικός Συντονισμός για το ταξίδι των ζαπατίστας αυτοδιαλύθηκε την άνοιξη του 2022. Αυτή η σελίδα διατηρείται για λόγους αρχειακούς. Ο ιστότοπος συνεχίζει να ενημερώνεται με επιστολές και ανακοινωθέντα του EZLN και του CNI, όπως επίσης και με δράσεις που πραγματοποιούνται από μέλη του πρώην Πανελλαδικού Συντονισμού (και όχι μόνο) ως ανταπόκριση σε καλέσματα των compas από το Μεξικό.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΩΝ ΖΑΠΑΤΙΣΤΑΣ

Οι γενικές αρχές της από τα κάτω κίνησής μας, για την πραγματοποίηση του ταξιδιού είναι η ανοιχτότητα, η άμεση δημοκρατία, η ισότιμη συμμετοχή ατόμων και ομάδων, η αλληλέγγυα συνεργασία. Καθώς κοινό μας σημείο αποτελεί ο αγώνας για την καταστροφή του καπιταλισμού, η δικτύωσή μας συγκροτείται πέρα από αφεντικά, κόμματα και θεσμούς εξουσίας, κρατικούς ή ιδιωτικούς (κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ΜΚΟ κ.λπ.).

Οι συλλογικές αρχές λειτουργίας προκύπτουν επίσης από τα χαρακτηριστικά της δράσης όσων συμμετέχουμε στη δικτύωση: τους αγώνες μας (πάντα με οριζόντια και αντιθεσμική οργάνωση) ενάντια στον καπιταλισμό, την πατριαρχία, τον ρατσισμό, τον σεξισμό, τον μιλιταρισμό, τον εθνικισμό, για την υπεράσπιση της φύσης και της Γης, για την αυτοοργάνωση της παραγωγής, για την ελευθεριακή παιδεία, για την υγεία ως όλον, για την απελευθερωτική δημιουργικότητα, για την αυτοδιαχείριση σε όλο το φάσμα της καθημερινότητας, για την ανάδυση ενός νέου τύπου πολιτισμού μέσα από αυτόν τον αγώνα ενάντια στην εξουσία και το κεφάλαιο, μέσα από έναν αγώνα παγκόσμιο που παίρνει τοπικά χαρακτηριστικά και εμπλουτίζεται από αυτά.

Oι αρχές και ο τρόπος λειτουργίας μας, τέλος, συμβαδίζουν με τα 3 σημεία συμφωνίας της Διακήρυξης για τη Ζωή της 1/1/2021 και τις 7 αρχές λειτουργίας του EZLN και του CNI.