Εκπαίδευση στην εξέγερση // η εκπαιδευτική διαδικασία στις κοινότητες των Ζαπατίστας


Λεπτομέρειες Event


ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

PEDAGOGY TOWARDS A LIBERATED SOCIETY

παρουσίαση παιδαγωγικών εγχειρηµάτων σε μητροπόλεις απελευθερωµένα εδάφη και εδάφη αγώνα

presentation of pedagogical projects in the metropolis, liberated spaces and territories of struggle

Σάββατο 27/11/ Saturday 27/11

11:00. δραστηριότητες για παιδιά και vegan πρωινό

with children & vegan breakfast

14:00. εκπαίδευση στην εξέγερση // η εκπαιδευτική διαδικασία στις κοινότητες των Ζαπατίστας

Education in insurrection // the educational process in Zapatistas communities

17:00. μπαζάρ και συλλογική κουζίνα

bazaar and collective kitchen

18:00. αυτοπαρουσίαση του παιδικού στεκιού προσφυγικών & του παιδαγωγικού εγχειρήματος «Το µικρό δέντρο που θα γίνει δάσος »

self-presentation of prosfigika’s children structure & of the pedagogical project «The little tree that will become a forest»

** ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΜΠΑΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ FOLLOWING FINANCIAL SUPPORT BAR**