Τhematic of Health

Ομάδα Ψυχικής Υγείας-Covid19: Αλληλεγγύη Θεσ/νίκης
Κοινωνικός Χώρος για την Ελευθερία Respiro di Libertà (πρώην Μικρόπολις)
Αντιεξουσιαστική Κίνηση Θεσσαλονίκης
Ομάδα για την «Άλλη Υγεία» Ηρακλείου
Κίνημα Ακούγωντας Φωνές (Αθήνα)
Πρωτοβουλία Ψ-Πρωτοβουλία για ένα Πολύμορφο Κίνημα για την Ψυχική Υγεία
Αυτοοργανωμένη ελευθεριακή συνέλευση Paliacate Zapatista
Αυτοοργανωμένη Δομή Υγείας Εξαρχείων
Κοινωνικό Ιατρείο και Φαρμακείο Αλληλεγγύης Ιλίου
Πλωτίνος Χίος
Παλιό Σχολείο-Σάμος
Επί τα Πρόσω-Πάτρα